Rustpunt in het centrum van Zuidlaren

 

Als u de woorden Rein(e) en Stein opzoekt in het woordenboek vindt u verschillende verklaringen. Rein(e) betekent schoon, zuiver, puur, helder maar - vanuit het Spaans vertaald - ook Koning ofwel raadgever. Stein is afkomstig uit het Duits en kan vertaald worden als steen, verwijzend naar de vele Drentse keien die in de omgeving van Zuidlaren terug te vinden zijn. Maar het staat ook voor standvastig, wat betrekking heeft op mij als geboren en getogen Zuidlaarder.

En wie aan Drenthe denkt, denkt ook aan de vele hunebedden !

´De Reinestein´ Beauty & Wellnesscenter dankt haar naam tevens aan een zeer voorname familie die voor het dorp Zuidlaren heel veel heeft betekend. De familie van Heiden Reinestein woonde van 1776 tot 1905 op de havezathe ´Laarwoud´. Een aantal van hen vervulden de taak van Drost van Drenthe en grootkamerheer van de Vorst.

De meest bekende en bezongen telg uit deze familie was wel de 2e zoon, Lodewijk Sigismund Gustaaf, Graaf van Heiden Reinestein en Drost van Drenthe, beter bekend als Berend Botje. Lodewijk werd opgeleid voor de Hollandse zeedienst en begeleidde stadhouder Willem V in 1795 naar Engeland. Bij terugkomst werd hij gevangen genomen,maar door bemiddeling van Picheru weer in vrijheid gesteld. Na zijn ontslag uit de zeedienst keerde hij terug naar het familielandgoed Laarwoud in Zuidlaren.

In september 1795 ging hij naar Rusland en werd Kapitein-Luitenant van de Russische Vloot in de Zwarte Zee. Hij nam deel aan verschillende zeeslagen waarvan de slag bij Navarin op  8 oktober 1826 (oorlog tussen de Turken en de Grieken) hem de meeste bekendheid gaf. Vanwege zijn koelbloedigheid en moed kreeg hij van de Grieken de bijnaam Bébé ('vadertje').  De Tsaar benoemde hem als Militair Gouverneur van de Russische steden Cronstadt en Reval en ook hier werd hij door het volk Vader - Beboe - genoemd. Vandaar zijn bijnaam: BB ofwel ´Berend Botje´.

In 1832 werd Lodewijk als held binnengehaald in Nederland en bezocht verschillende plaatsen op een door Koning Willem I beschikbaar gestelde stoomboot. Uiteraard werd daarbij ook Zuidlaren aangedaan. Op 17 oktober 1850 overleed hij in Reval, het huidige Tallin, en werd daar begraven.

De familie onderhield goede betrekkingen met het Koninklijk Huis. Het dorp Zuidlaren werd af en toe aangedaan door de vorstelijke bezoekers waar ze hun rustpunt vonden bij de familie van Heiden Reinestein.

De naam De Milly van Heiden Reidenstein werd in 1876 aangenomen door Louis A.S.J. de Milly, zoon van Paul A.G. de Milly en Marie F.I. van Heiden Reinestein. Louis werd burgemeester van Zuidlaren.

´De Reinestein´ Beauty & Wellnesscenter is een kleinschalig rustpunt in het centrum van Zuidlaren waar persoonlijke aandacht, vakkundige behandelingen - afgestemd op uw wensen en uw huid - en ontspanning centraal staan. U wordt behandeld met de zorgvuldig gekozen en hoogwaardige producten van Cenzaa, Nouvital en - speciaal voor mannen - Sens.

Jeannette Polkerman-Boer